Shakira Boomer
flickr:4737176069

En av mine store interesser har alltid vært å jobbe innenfor reiseliv. I en alder av 26 var jeg ferdig utdannet informasjonskoordinator og jeg sitter igjen med gode tekniske ferdigheter og kreative evner. Jobben min er å samle inn informasjon, behandle det, og gjøre det presentabel i et leservennlig format.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License