Odin Nielsson
people_-man-at-airporaxuxi.jpg

Odin er 29 år og informasjonskoordinator, hvilket betyder at han står bag skranken hos turistbyrået.

turi_icon.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License